انجمن isf-26

نسخه‌ی کامل: بخش های مختلف خانه هوشمند:
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
بخش های مختلف خانه هوشمند:
با وجود اینكه برداشت‌های مختلف از مفهوم خانه هوشمند می شود كه بستگی به اطلاعات هر فرد در این زمینه دارد، اما در اینجا مواردی مهم، مختصر و كاملاً پایه‌ای را از خانه هوشمند (اتوماسیون ساختمان) را ذكر می‌كنیم. معمولا هر خانه هوشمند شامل موارد زیر است:

* كنترل دما
* كنترل روشنایی
* پرده‌های برقی و سایر تجهیزات موتوری
* سیستم مدیریت مصرف انرژی
* سیستم امنیتی
* سیستم صوتی (با پوشش كامل منزل)
* سیستم صوتی – تصویری
* Interface (تجهیزات ارتباطی بین كاربران و سیستم)


خانه هوشمندخانه هوشمند الفاخانه هوشمند رشتنمایندگی خانه هوشمندپذیرش نمایندگی خانه هوشمندهوشمندسازی ساختمان- خانه ی هوشمند- -هوشمندسازان-هوشمندسازی- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان-