انجمن isf-26
بخش های مختلف خانه هوشمند: - نسخه قابل چاپ

+- انجمن isf-26 (http://isf-26.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://isf-26.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://isf-26.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: بخش های مختلف خانه هوشمند: (/showthread.php?tid=108)بخش های مختلف خانه هوشمند: - Hooshmandsazan96 - 08-05-2018

بخش های مختلف خانه هوشمند:
با وجود اینكه برداشت‌های مختلف از مفهوم خانه هوشمند می شود كه بستگی به اطلاعات هر فرد در این زمینه دارد، اما در اینجا مواردی مهم، مختصر و كاملاً پایه‌ای را از خانه هوشمند (اتوماسیون ساختمان) را ذكر می‌كنیم. معمولا هر خانه هوشمند شامل موارد زیر است:

* كنترل دما
* كنترل روشنایی
* پرده‌های برقی و سایر تجهیزات موتوری
* سیستم مدیریت مصرف انرژی
* سیستم امنیتی
* سیستم صوتی (با پوشش كامل منزل)
* سیستم صوتی – تصویری
* Interface (تجهیزات ارتباطی بین كاربران و سیستم)


خانه هوشمندخانه هوشمند الفاخانه هوشمند رشتنمایندگی خانه هوشمندپذیرش نمایندگی خانه هوشمندهوشمندسازی ساختمان- خانه ی هوشمند- -هوشمندسازان-هوشمندسازی- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان-